Atbalsta personāla kontakti

Psiholoģe: Kaiva PēčaTālr.: 26512380
Ja vēlies aprunāties par ko sev ļoti svarīgu vai jūties emocionāli slikti, vai gribi veikt sevis izpēti, noskaidrot, ko darīt nākotnē...Viss, ko runāsit, paliks zināms tikai jums
Speciālā pedagoģe: Dace VaļģeSaziņa E-klasē
Individuālo plānu pārraudzība, atbalsta pasākumu rekomendācijas, metodiskie ieteikumi atgādņu izstrādē; informācija par pedagoģiski medicīnisko komisiju
Logopēde: Ginta DekmeijereSaziņa E-klasē
Konsultācijas un palīdzība logopēdijas jautājumos
Sociālā pedagoģe: Jolanta KrišjāneSaziņa E-klasē, e-pasts: jolanta.krisjane@kocenuskola.lv
Ja nevarat atrisināt kādu savstarpējo attiecību jautājumu,vai ir problēmas mājās, vai ir jautājumi PuMPuRS projektā
Pedagoģe karjeras konsultante: Sanita LaiviņaE-pasts: sanita.laivina@kocenuskola.lv
Karjeras izglītības pasākumi un grupu konsultācijas
Medmāsa: Sarmīte BračkaTālr.: 29466623
Esi uzmanīgs! Ārā uzturies celiņos (ne zālienā) un sporta laukumos!
Bibliotekāre: Meldra AmoliņaE-pasts: meldraam@inbox.lv
Ēdināšanas uzņēmuma "Glazūra" direktore: Linda VabeleTālr.: 29786326
Pavāre: Lolita MišcenkovaTālr.: 26441878
Par launagu un pusdienām (7.-9.klasē) nākamajai nedēļai maksā norādītajos laikos ceturtdienās skolas virtuvē!