Administrācijas kontakti

Adrese: Valmieras novada pašvaldība, Kocēnu pamatskola, Alejas iela 2, Kocēni, Kocēnu pagasts, Valmieras novads, LV – 4220E-pasts: kocenu.pamatskola@valmiera.edu.lvFacebook: @kocenupamatskola Tālr.: 25708628 (lietvede)
Direktors: Māris BušmanisE-pasts:  maris.busmanis@valmiera.edu.lvTālr.: 29573195
Pieņem otrdienās no 16.00-17.00(piesakoties E-klasē vai e-pastā)
Direktora vietniece mācību jomā: Gita DaubareE-pasts: gita.daubare@kocenuskola.lvTālr.: 29119278
Mācību darba jautājumi,pieņem otrdienās no 16.00-17.00(piesakoties E-klasē vai e-pastā)
Direktora vietniece izglītības (audzināšanas darbs) jomā: Gunita ŠmiteE-pasts: gunita.smite@kocenuskola.lvTālr.: 29979112
Direktora vietniece izglītības (ārpusstundu pasākumi) jomā: Lāsma SalnājaE-pasts: lasma.salnaja@kocenuskola.lvTālr.: 29133631
Audzināšanas un ārpusstundu darbs,pieņem pirmdienās no 16.00-17.00(piesakoties E-klasē vai e-pastā)
Direktora vietniece izglītības jomā: Kristīne ČauneE-pasts: kristine.caune@kocenuskola.lvTālr.: 27163099
Interešu izglītība, projekts Latvijas Skolas somapieņem otrdienās, trešdienās no 9.10-9.50(piesakoties E-klasē vai e-pastā)
Direktora vietnieks administratīvi saimnieciskajā darbā: Liena MizaE-pasts: liena.miza@valmiera.edu.lvTālr.: 26341379
Direktora vietniece IT jomā (metodikas jautājumi): Inta GrabeE-pasts: inta.grabe@kocenuskola.lvTālr.: 29403612
Pašvaldības atbildīgais IT speciālists (tehniskie jautājumi): Kārlis ŠmitsE-pasts: karlis.smits@valmierasnovads.lvTālr.: 26153751
Lietvede: Mārīte BalinkevičaE-pasts: marite.balinkevica@valmiera.edu.lvTālr.: 25708628
Lietvedības jautājumi, izziņas, skolēnu apliecības
Sākumskolas metodiskās jomas vadītāja: Ina SmirnovaE-pasts: ina.smirnova@kocenuskola.lvTālr.: 26206161
Jautājumi par pagarinātās dienas grupu vai sākumskolas darbu
Rekvizīti norēķiniem -Valmieras novada pašvaldība, Kocēnu pamatskolaReģistrācijas numurs: 90000043403Adrese: Lāčplēša iela 2, Valmiera, Valmieras novads, LV-4201Konts: LV25UNLA0050014273854Banka: SEB banka ASBankas kods: UNLALV2X
Rekvizīti finansiālam, materiālam atbalstam Nodibinājums: “Kocēnu skolas atbalsta fonds”Reģistrācijas numurs: 40008252801Adrese: Alejas iela 2, Kocēni, Kocēnu pagasts, Valmieras novads, LV 4220, LatvijaKonts: LV16HABA0551042045640Banka: AS “Swedbank”