Par fondu

Nodibinājums “Kocēnu skolas atbalsta fonds”

Nodibinājuma mērķis ir veicināt un atbalstīt Kocēnu pamatskolas attīstību.

Nodibinājums sava mērķa īstenošanai:

Līdzekļi fonda darbībai tiek iegūti, saņemot ziedojumus no fiziskām un juridiskām personām.

Fonda līdzekļi var tikt izmantoti tikai fonda mērķu sasniegšanai.