Projekti

Kocēnu pamatskolas skolēni „Erasmus+” projekta "Pandora's Box in Homes and Pockets"  mobilitātē Sicīlijā

Dalība projekta "Pandora's Box in Homes and Pockets" mobilitātē norisinājās 11.-18.03. 2023., tajā piedaloties 4 Kocēnu pamatskolas skolēniem un 2 skolotājiem.Projekta pamatideja ir veicināt skolēnu digitālās zināšanas un prasmes, tai skaitā:
 • spēju veidot konstruktīvus mediju ziņojumus un dialogus,
 • apziņā radīt medijpratību un mudināt viņus domāt kritiski,
 • individuālu, kulturālu, politisku, sociālu domāšanu, izvērtējot ziņojumus,
 • zināt un ievērot digitālos pienākumus un digitālās tiesības.
Šī projekta realizācijas laikā mūsu skolēni varēja iepazīt citu valstu skolēnus un skolotājus, izzināt šo valstu kultūras paražas un ikdienas ieradumus, tādā veidā adaptēties, kļūstot par pilnvērtīgu Eiropas pilsoni un ikdienā lietot angļu valodu reālajā dzīvē. Šajā projekta mobilitātē bez Kocēnu pamatskolas skolēniem piedalījās skolēni un skolotāji no šādām skolām:
 • PURSAKLAR ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROJE OKULU Turcijā,
 • OOU Dituria Saraj Maķedonijā,
 • ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE "A. LINCOLN" Itālijā. 
Pēc ikdienas apmācībām pēcpusdienās brīvajā laikā projekta dalībniekiem bija iespēja aplūkot vietējās apkārtnes arhitektūras un kultūras pieminekļus. 

Projektā "Latvijas Skolas soma" īstenotie pasākumi 2022./2023.m.g. 1.semestrī

Kultūrizglītības programma “Latvijas Skolas soma”  nodrošina skolēniem valsts apmaksātu iespēju regulāri iepazīt Latvijas kultūras vērtības un laikmetīgās izpausmes, tā attīstot kultūras izpratnes un izpausmes kompetenci, mazinot sociālo nevienlīdzību un spēcinot lepnumu par savu valsti un tās cilvēkiem.2022./2023.m.g. 1.semestrī mūsu skola, izmantojot programmas “Latvijas Skolas soma” sniegtās iespējas, apmeklēja:
 1. muzejpedagoģisko programmu "Senā skola" Valmieras muzejā;
 2. muzejpedagoģisko programmu "Ko lems līvu likteņzirgs" Turaidas  muzejrezervātā;
 3. Rīgas Nacionālo zooloģisko dārzu;
 4. multimediālo ekspozīciju “Alūksnes Bānīša stacija”;
 5. muzejpedagoģisko programmu "Saules gads" Valmieras muzejā;
 6. latviešu strēlnieku piedzīvojumu spēli "Izlūku gaitās" Ķemeru Nacionālajā parkā;
 7. kinoteātri un noskatījās filmu "Ziemassvētki džungļos";
 8. muzejpedagoģisko programmu "Ziemassvētki Turaidas muižā";
 9. muzejpedagoģisko programmu "Maize" Ķoņu dzirnavās;
 10. kinoteātri un noskatījās filmu "Janvāris". 

Prieks dzīvot, radīt un dot Kocēnos 
No šī gada augusta Kocēnu pamatskolas aktīvākie skolēni kopā ar Kocēnu skautiem un izpalīdzīgiem skolas darbiniekiem sākuši realizēt jauniešu projektu “Prieks būt” programmas “Eiropas Solidaritātes korpuss” ietvaros. Projektu iesniedzām jau februārī un bijām priecīgi saņemt pozitīvu atbildi, ka tas tiek apstiprināts. Gada garumā organizēsim aktivitātes gan vietējiem jauniešiem, gan plašākai sabiedrībai ar mērķi piedāvāt saturīgas brīvā laika pavadīšanas aktivitātes, apgūstot jaunas prasmes un stiprinot vietējās kopienas sadarbību un piederību Kocēniem. Katram mēnesim noteikta ar priecīgiem notikumiem saistīta devīze un aktivitāšu tematiskais virziens. Piemēram, plānojam pasākumus, kuru nosaukumi vēsta par dzīvotprieku, domātprieku, spēlētprieku, radītprieku, strādātprieku, dzīvesprieku un citiem. Savukārt septembrī norisinājās pirmās aktivitātes ar nosaukumu “Sportotprieks”. Organizējām nūjošanas nodarbības pieaugušajiem un pārgājienus bērniem, kā arī, stiprinot paaudžu draudzību, aktīvi darbojāmies svaigā gaisā visi kopā. Liels paldies Kocēnu sporta entuziastei Jolantai Tauriņai-Ieveniecei un Kocēnu skautiem par iesaistīšanos aktivitāšu satura izveidošanā!
Projekta darba grupa
Projektu tiek realizēts sadarbībā ar biedrību “Dēms”. Projektu finansē Eiropas Savienība. Šī publikācija atspoguļo vienīgi autora uzskatus un viedokli, un ne obligāti Eiropas Savienības, Eiropas Komisijas vai Nacionālās aģentūras (Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras) viedokli, kuras nav atbildīgas partajā ietvertās informācijas jebkādu izmantošanu

Kocēnu pamatskolas skolotāju komanda „Erasmus+” projektā Slovēnijā

2021./2022. mācību gada septembra beigās tapa „Erasmus+” projekta pieteikums “Iekļaujošā izglītība – mūsdienu pasaules izaicinājums Kocēnu pamatskolas pedagogiem un izglītojamajiem”. Projekta komanda: angļu valodas skolotāja Santa Plinte, sociālā pedagoģe Jolanta Krišjāne, sākumskolas skolotāju metodiskās komisijas vadītāja un matemātikas skolotāja Ina Smirnova un skolas direktors Māris Bušmanis.
Aizvadītais mācību gads bijis izaicinājumu pilns, bet jau mācību gada sākumā tika nolemts piedalīties „Erasmus+” projektu konkursā. 
Pēc pieteikuma apstiprināšanas sākās saziņa ar partnerskolu – Grm pamatskolu Novo Mesto pilsētiņā Slovēnijā. Pateicoties attālinātā darba pieredzei, pašsaprotama bija komunikācija virtuālajā vidē. Tikšanās reizēs ar skolas direktori un projekta koordinatori tika saskaņota atbalsta personāla darba vērošanas programma. Savstarpēji tika iemantota uzticēšanās, un oktobra sākumā abas kolēģes viesosies arī Latvijā.
Mācību mobilitātes laikā projekta komanda tikās ar uzņemošās skolas administrācijas pārstāvjiem un atbalsta personālu, tika vērotas mācību stundas, no kurām daļa bija starpdisciplināras. 
Sociālajai pedagoģei bija iespēja vērot individuālo sarunu, kurā slovēņu skolas sociālā pedagoģe sarunājās ar bēgļu ģimenes meiteni. Tajā pašā dienā notika arī speciālā pedagoga apmeklējums un nodarbības vērošana. Vērtīgākais – bērnu darbošanos nepārtrauca skolas zvans, nedz citu bērnu trokšņi (speciālā pedagoga kabinets atradās skolas daļā, kur nenotiek mācību stundas) vai kas cits, kas varētu novērst no veicamā darba. Interesants vērojums, kā abi bērni sagatavojās darbam, veicot dažādus kustību koordinācijas vingrojumus. Kad viss ķermenis bija iekustināts, izvingrināts,  abi skolēni sēdās pie galda un sāka pildīt skolotājas dotos uzdevumus. Lai  iekustinātu arī pirkstu muskulatūru, skolēniem tika piedāvāts kinestētisks uzdevums. Vienas nodarbības laikā speciālā pedagoģe izmantoja metodes, kas bija paredzētas gan disgrāfijas, gan disleksijas, gan diskalkulijas traucējumu mazināšanai iekļaujošās izglītības skolēniem. 
Trešajā dienā notika sarunas ar citiem atbalsta personāla speciālistiem – psiholoģi un vēl dažiem skolotājiem. Atziņas, kas tika iegūtas? Kāds no atbalsta personāla vai pat vairāki ir katru dienu skolā. Neviens nedala, tas ir mans vai tavs gadījums. Uz problēmu reaģē ikviens, arī skolotājs, kuram tajā brīdī nav stundas. Visi ir atbildīgi un spējīgi sniegt atbalstu skolēnam brīdī, kad tas ir nepieciešams. Psihologa pakalpojumus gan nodrošina pašvaldība, pēc nepieciešamības norīkojot darbā uz attiecīgo skolu.
Individuāli ar bērniem strādā arī vietējās kopienas brīvprātīgie. Paralēli darbam klasē skolas gaiteņos (telpu nepietiek arī šajā skolā) ir galdi un krēsli, kur var mācīties atsevišķi.
Bija arī kultūru iepazīšanas diena – proti, iepazīstināt, pagatavot kādu mūsu kultūrai raksturīgu ēdienu. Palīgos tika iedoti skolēni, kuri skolā ieradušies no citām valstīm, nebaidījās darba un ātri saprata, kas darāms, par spīti valodu barjerai un tam, cik dažāda mūsu izcelsme. Arī mūsu pašu komandai bija nebijis izaicinājums - savstarpēji sadarboties skolas virtuvē. Darbi sadalījās pašsaprotami – katrs darīja, ko vislabāk prata. Degustētāji – viena no sākumskolas klasēm – gan ieradās ātrāk, pirms ēdiens bija gatavs, ar karotēm pa galdu nesita, bet sava skolotāja (kā novērojām, pierasta situācija Slovēnijas skolā, ka sākumskolas skolotājs ir vīrietis) ģitārspēles pavadījumā dziedāja dziesmas, līdz beidzot varēja mieloties ar latviešiem tik iecienīto un saprotamo rupjmaizes zupu ar putukrējumu un Valmieras salātiem. 
Nedēļa Slovēnijas skolā aizritēja ātri. Kas mums kopīgs un kas atšķirīgs? Kā jau dienvidu zemēs, šī skola ar vairāk nekā 800 skolēniem un 80 pedagogiem savu dienu sāk jau plkst. 7.00 no rīta. Skolā izglītojas bērni  no dažādām valstīm (kaimiņvalstīm - Albānijas, Horvātijas, Maķedonijas un Serbijas u.c.). Īpaša uzmanība tiek veltīta bērniem no romu ģimenēm, kuru tradīcijas un iespējas izglītības ieguvē daudzkārt ir ierobežotas. Ja ierodas bērns no citas valsts, tad sākumā obligāta ir valsts valodas apguve. Kad valoda apgūta, tikai tad skolēni pievienojas konkrētai klasei. 
Lai skolēnos ieaudzinātu cieņu, atbildību un arī patriotismu, viena no svarīgām vērtībām ir pildīt skolas iekšējās kārtības noteikumus. Tas nozīmē ar cieņu attiekties ne tikai citam pret citu, bet būt atbildīgiem arī par vidi, kurā atrodies. Visi skolēni iekštelpās lietoja maiņas apavus. Nebūt neviens nekaunējās un nesalīdzināja, kādus apavus (starp citu, visvairāk čības) ikdienā kurš nēsā. Galvenais, ka apavi ir nomainīti, kas ļauj ikdienā labāk un tīrāk uzturēt iekštelpas. Kā nākamā svarīgā prasme, kas tika novērota, bija cieņa un attieksme pret ēdienu. Ikviens zināja, kāda kārtība ir ēdamtelpā, un šīs pašapkalpošanās prasmes skaidri parādīja to, kas tiek īstenots gadiem. Skola Slovēnijā – slēgta vide. Dodoties uz nodarbībām ārtelpās, skolotājs atslēdz un aizslēdz ārdurvis.
Skolotājiem Skolotāju istabā katram savs darbagalds. Tas tāpēc, lai visiem pietiktu vietas strādāt ar savu datoru un gatavoties nākamajām stundām, jo skolotāju skaits – liels, nav katram sava kabineta. Bet turpat, Skolotāju istabā, jebkuram skolotājam ir iespēja kopēt, skenēt, laminēt, iesiet darbus u.c. tehniskās iespējas. Darba slodze – 40 stundas nedēļā, no kurām 22 ir kontakststundas. Skolotāji – komunikabli. Arī paši labprāt nāk klāt, iepazīstas, stāsta.
Skolēnu brīvlaiks nav tikai skolēniem, bet ir arī pedagogiem, līdz ar to mācību gads Slovēnijā beidzas tad, kad Latvijā svin vasaras saulgriežus. Skolotāja vasaras atvaļinājums ir 6 nedēļas, bet tas tādēļ, ka mācību gada brīvlaikos ir brīvs laiks atpūtai arī skolotājiem, kad nav jābūt skolā. Skolēniem, beidzot 9.klasi, nav jākārto  eksāmeni. Nākamajās izglītības pakāpēs ir iestājeksāmeni, kas gan skolēnos, gan skolotājos rada atbildības sajūtu sagatavoties tiem.
Pirms jaunā mācību gada vēl gan projekta komandā, gan kopā ar citiem skolotājiem tiks vērtēts, ko no redzētā tuvākā vai ilgākā laikposmā ieviest savā skolā.
Jolanta Krišjāne Kocēnu pamatskolā
Foto: projekta komanda pie Grm pamatskolas, tostarp skolotāja no Valensijas Spānijā (trešā no labās) arī piedalījās mācību mobilitātē;
skolas direktors stāsta par to, kas redzēts, piedzīvots, saprasts un pārspriežams ieviešanai savā skolā;
skolotāja Santa lieliski jūtas slovēņu bērnu klasē;
kad darbi virtuvē ir galā, tad laiks arī kopīgam foto.

Kocēnu pamatskola uzsāks skolu atkarības profilakses programmas “UNPLUGGED” pilotēšanu

Pilotēšanas mērķis ir adaptēt programmu īstenošanai Latvijā, veicināt pierādījumos balstītas programmas darbības īstenošanu un integrēšanu mācību saturā, kas novērstu vai attālinātu atkarību izraisošo vielu lietošanas uzsākšanu 12-14 gadus vecu skolēnu vidū.
Profilakses programmām skolās ir liela nozīme atkarības risku mazināšanā. Jaunieši bieži uzsāk atkarību izraisošas aktivitātes nepārdomājot to sekas. Jo agrāk jaunieši uzsāk atkarību izraisošo vielu lietošanu, jo augstāks ir risks, ka mūža laikā var izveidoties atkarība no tām. Risks jauniešu vidū ir augsts – pirmā cigarete un glāze alkoholiskā dzēriena Latvijas skolēnu vidū visbiežāk tiek pamēģināta 13 gadu vecumā vai agrāk, bet narkotikas – 15 gadu vecumā. Programma aptver lielākās atkarību izraisošo aktivitāšu grupas un izpaužas kā apmācības jauniešiem.
Programmu “Unplugged” veido 12 nodarbības, kas tiek īstenotas vispārizglītojošās skolās. Nodarbībās iekļauti jautājumi, kas ietver kritiskās domāšanas, lēmumu pieņemšanas, radošās domāšanas, efektīvas komunikācijas, savstarpējo attiecību, empātijas un citu prasmju un iemaņu attīstīšanu 12-14 gadus veciem jauniešiem. Programmas mērķis ir novērst vai attālināt atkarību izraisošo vielu lietošanas uzsākšanu šajā jauniešu vecuma grupā. Programmā ietvertās aktivitātes balstītas sociālās ietekmes modelī (sniegtā informācija un paredzamās darbības nav pamācošas, norājošas). Programma ir interaktīva, papildināta ar sociālo prasmju elementiem un uzskatiem par normām, vērtībām.
Paralēli 12 nodarbībām, programmas pilotēšanā iesaistīto skolēnu vecākiem būs iespēja apmeklēt darbnīcas, kurās apskatīs pusaudžu vecākiem aktuālus jautājumus. Tiks attīstītas un stiprinātas vecāku prasmes komunicēt un kopīgi risināt dažādus pusaudžu vecumposmam būtiskus jautājumus.Programmas adaptēšana un pilotēšana tiek finansēta  ESF darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 9.2.4. specifiskā atbalsta mērķa „Uzlabot pieejamību veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumiem, jo īpaši nabadzības un sociālās atstumtības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem” 9.2.4.1. pasākuma „Kompleksi veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi” ietvaros.
Programmas adaptēšanu un pilotēšanu Latvijā, pēc Veselības ministrijas pasūtījuma, veic SIA “Divi gani”.
*Autors: Zane Kazāka, Projektu vadītāja Tālr.:+371 26489938  E-pasts: zane.kazaka@divigani.lv
Vairāk informācijas VM mājas lapā

Projekts "Latvijas skolas soma” 2020./2021. mācību gadā

Tiešsaistes koncertlekcija "Imants Kalniņš. 80"Tiešsaistes koncertlekcija "Kino mūzikas vēsture"Tiešsaistes koncertlekcija "Sprādziens mūzikā"Tiešsaistes koncertlekcija "Mūsu Maestro. Raimonds Pauls"LNVM nodarbība "Senā skola"Nodarbība "Kas ir interpretācija?" ar mākslinieci Luīzi RukšāniCirka izrāde "Alise brīnumzemē"LNVM nodarbība "Mana Latvija"

Projekts "Mācītspēks”

“Mācītspēks” ir skolotāju izglītības projekts, kas palīdz dažādu jomu profesionāļiem kļūt par vispārējās izglītības mācību priekšmetu skolotājiem, kuri vēlas strādāt pamatizglītībā un vidējā izglītībā. 
Projekts tā dalībniekiem norit divus gadus. Pirmajā gadā dalībnieki studē 2. līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmā “Skolotājs” Latvijas Universitātē, Daugavpils Universitātē vai Liepājas Universitātē. Otrajā projekta norises gadā dalībnieki nostiprina savas zināšanas un prasmes, apgūstot mācību programmu profesionālās tālākizglītības un pilnveides izglītības iestādes “Iespējamā misija” vadībā. "Mācītspēks" ir izglītības izrāviens spēcīgākai Latvijai!
Vairāk informācijas Mācītspēks mājaslapā

Programma "Junior Achievement Latvia" (JAL)

Programma JAL paredz skolēniem apgūt būtiskākos ekonomiskos jēdzienus. Iegūtās zināšanas ļaus labāk izprast ekonomiskos jēdzienus un to praktisko pielietojumu dzīvē.
Aplūkojot skolēniem saturiski tuvus tematus, izmantojot daudzveidīgas mācību metodes un radošus uzdevumus, skolotājs var izveidot skolēnos izpratni par sociāli atbildīgu lēmumu pieņemšanu personiskajā dzīvē. Skolēni veidos “vārdnīciņas”, kurās apkopos informāciju par dažādiem ekonomiskiem jēdzieniem. To veidošanā arī iesaistīsies vecāki un vecvecāki, jo citu paaudžu skaidrojums ir svarīgs skolēna darba izvērtēšanā. Tāpat skolēni piedalīsies dažādos konkursos - gan valsts, skolas mērogā. 
Skolēni domā par savu biznesa ideju, kuru varēs realizēt paša spēkiem. Pirmā mācību pusgada noslēgumā, tika veidota pirmais skolēnu radīto darbu konkurss. Jāatzīst, ka skolēni ļoti radoši piegāja ideju ģenerēšanai.

Projekts "E-twinning"

E-twinning ir Eiropas skolu kopiena, kas piedāvā platformu izglītības jomas darbiniekiem, kas strādā izglītības iestādēs kādā no Eiropas valstīm. E-twinning mērķis ir veicināt izglītības darbinieku komunikāciju, sadarbību, projektu īstenošanu un pieredzes apmaiņu. 
Līdz šim esam piedalījušies Ziemassvētku kartīšu apmaiņas projektos. Skolēni veica radošu uzdevumu – izveidoja Ziemassvētku kartiņas ar novēlējumiem bērniem Polijā –, pretī saņemot apsveikumus gan no bērniem Polijā, gan Itālijā. 
Vairāk informācijas E-twinning mājas lapā

Projekts “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” jeb PuMPuRS

Projekta mērķis ir samazināt priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu, īstenojot preventīvus un intervences pasākumus vispārējās izglītības un profesionālās izglītības iestāžu izglītojamajiem.
“Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” jeb “PuMPuRS” īsteno jau ceturto mācību gadu.Projekta īstenošanas laiks – 16.03.2017.–31.12.2023.
Projekta mērķgrupa – 1.-9. klases vispārizglītojošo programmu skolēni.Projekta īstenošanā Kocēnu pamatskolā 2021./2022.mācību gadā iesaistījušies pieci izglītības iestādes pedagogi. Šajā mācību gadā jaunās novadu reformas ietekmē galvenais atbalsta veids ir ekonomiskais atbalsts, proti, siltas skolas pusdienas. Tāpat ar atsevišķu individuālu konsultāciju palīdzību tiek domāts par skolēnu motivāciju, izvirzīto mērķu sasniegšanu un izglītojamo personīgo labbūtību.
Kocēnu pamatskolas sociālā pedagoģe,Projekta “PuMPuRS” koordinatoreJolanta Krišjāne
Eiropas Sociālā fonda projekta Nr. 8.3.4.0/16/I/001
Plašāka informācija par projektu:IKVD mājas lapaPumpurs mājas lapaPumpurs Facebook konts

Projekts ''Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai''

Projekta mērķis ir nodrošināt Latvijas izglītības pakalpojumu daudzveidību, kas balstīti uz individuālās mācību pieejas attīstību un ieviešanu vispārējās izglītības iestādēs, tādējādi uzlabojot izglītojamo kompetences un mācību sasniegumus.
2021./ 2022.mācību gadā skolā projekta ietvaros tiek īstenoti šādi atbalsta pasākumi :
 • Pedagoga palīgs/ otrais pedagogs.
2 pedagoga palīgi, kas darbojas 1.- 4.klašu matemātikas, latviešu valodas, dabaszinību stundās klasēs, kurās ir liels izglītojamo skaits ar mācīšanās traucējumiem vai mācību grūtībām. 
 • Talantu programma.
Sākumskolas grupas nodarbības izglītojamiem ar augstiem sasniegumiem matemātikā.
 • Pētniecības programma. 
Sākumskolas praktiskās nodarbības dabaszinībās.

Latvijas valsts simtgades iniciatīva – projekts “Latvijas skolas soma”

Sākoties jaunajam 2021./2022. mācību gadam Kocēnu pamatskola izmanto “Latvijas skolas somas” piedāvātās iespējas, lai nodrošinātu skolēniem valsts garantētās izglītības iegūšanas ietvaros iespēju izzināt un iepazīt Latvijas vērtības, pieredzēt mākslu un kultūru, stiprināt skolēnu piederības sajūtu un lepnumu par savu valsti.
Esot daļa no mācību procesa, programma “Latvijas skolas soma” palīdz nodrošināt skolās mūsdienīgu izglītības saturu un metodes un stiprina skolēnu piederības sajūtu un lepnumu par savu valsti. Mazinot nevienlīdzību kultūras pieejamībai, programma nozīmīgi ietekmē jauniešu personības attīstību un nākotnes karjeras izvēles.
Projekts „Latvijas skolas soma” ir lieliska Latvijas sabiedrības dāvana bērniem un jauniešiem Latvijas valsts simtgadē.