Skolēnu padome

Tu esi viens no mums! Mēs esam Kocēnu pamatskolā!

Buklets (3).pdf

Lai novērtētu Kocēnu pamatskolas skolēnu pašsajūtu un attieksmi par ņirgāšanos mūsus skolā, Skolēnu padome izstrādāja anketu “Aptauja ņirgāšanās situācijas novērtēšanai”.Līdz oktobra brīvlaikam Kocēnu pamatskolas 5. - 9. klašu skolēni aizpildīja anketas. Ņemot vērā iegūtos anketas rezultātus, Skolēnu padome veidoja informatīvu brošūru, kur var izlasīt par dažādam atbalsta iespējām skolā – kur griezties, ko darīt, ja jūties nomākts vai – kā jārīkojas, ja esi ticis aizvainots, kāds nodarījis pāri.  Brošūrā lasāmas dažādas stratēģijas, ko katrs var darīt, lai skolā justos labāk. Tāpat brošūrā var iepazīties ar aptaujas rezultātiem!

“Projekts īstenots Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2022.-2024. gadam valsts budžeta finansējuma ietvaros”.

Skolēnu padomes saliedēšanās pasākums un apmācības

Kad jaunais Skolēnu padomes sastāvs apstiprināts, dodamies pārgājienā! Kocēnu pamatskolas Skolēnu padome nu ir gatava jauniem izaicinājumiem un ar pilnu jaudu uzsākusi mācību gadu! Paldies pargajieni.lv komandai un skaistajai Saulkrastu pilsētai par jauko uzņemšanu!
“Projekts īstenots Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2022.-2024. gadam valsts budžeta finansējuma ietvaros”.#projektskontakts #kocenupamatskola
“Projekts īstenots Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2022.-2024. gadam valsts budžeta finansējuma ietvaros”.

Skolēnu padomes sastāvs 2023./2024. mācību gadā

5.a Everts Grava, Juris Iņģists5.b Marta Tīmane, Viktorija Krapivko6.a Kristers Fogels6.b Andželīna Laursone7.a Kristers Jeramcāns7.b Valters Zariņš, Keita Pusvāciete8.a Ralfs Purmalis, Rēzija Balode, Nora Dembovska8.b Elizabeta Laursone9.a Kitija Vantere, Adrians Frēlihs, Ance Šalgūna9.b Evelīna Auzāne, Reinis Vērzemnieks
“Projekts īstenots Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2022.-2024. gadam valsts budžeta finansējuma ietvaros”.

Skolēnu padomes tikšanās ar skolotājiem

24. 03. Kocēnu Skolēnu padome organizē tikšanos ar skolotājiem "Kafija ar skolotājiem", kurā informēs par skolēnu idejām  skolas dzīves uzlabošanai ar mērķi kādu no idejām realizēt dzīvē. Skolēnu padome ieplānojusi informēt skolotājus par savu darbību, dalību projektā "Kontakts", par nākotnes iecerēm un sapņiem.

Ideju forums "Tava ideja"

Foruma laikā skolēni izteiks idejas par to, ko uzlabot skolā. Aicinām no klases 5  skolēnus dalībai pasākumā. Jūsu idejas tiks apkopotas un iesniegtas skolas administrācijai izvērtēšanai. Esi aktīvs! Piedalies!

“Projekts īstenots Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2022.-2024. gadam valsts budžeta finansējuma ietvaros”.


Skolēnu padomes gada plāns

Ar Skolēnu padomes gada plānu varat iepazīties šeit!
“Projekts īstenots Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2022.-2024. gadam valsts budžeta finansējuma ietvaros”.

Skolēnu padomes sapulces

Skolēnu padome tiekas katru piektdienu pēc stundām Vēstures un sociālo zinību kabinetā. Esi gaidīts arī Tu! Pieteikties pie Evelīnas Kromanes 9.a! 

“Projekts īstenots Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2022.-2024. gadam valsts budžeta finansējuma ietvaros”.


Skolēnu padomes sastāvs 2022./2023. mācību gadā

5.a Kristers Fogels5.b Andželīna Laursone, Gabriela Ivkina6.a Burceva Anete, Kristers Jermacāns6.b Valters Zariņš, Keita Peipa, Keita Pusvāciete7.a Rēzija Balode, Nora Dembovska, Ralfs Purmalis7.b Kitija Babija8.a Adrians Frēlihs, Kitija Vantere8.b Evelīna Auzāne9.a Evelīna Kromane, Melānija Brīdaga, Sandija Rumba9.b Marta Birzgale
“Projekts īstenots Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2022.-2024. gadam valsts budžeta finansējuma ietvaros”.

Izveidots jauns Skolēnu padomes reglaments

Ar dokumentu varat iepazīties šeit!

“Projekts īstenots Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2022.-2024. gadam valsts budžeta finansējuma ietvaros”.


Skolēnu padomes vecāko klašu dalībnieces ciemos pie 5. - 9. klašu skolēniem

Skolēnu padomes vecāko klašu dalībnieces vadīja nodarbības par to, kas ir Skolēnu padome. Jaunieši labprāt dalījās ar viedokļiem par skolas dzīvi un izteica idejas, kā to uzlabot. Skolēnu padomes dalībnieces aicināja aktīvākos skolēnus pievienoties Skolēnu padomei. Stāstot par Skolēnu pašpārvaldi, padomes dalībnieces izmantoja Valsts izglītības satura centra izstrādāto materiālu "Atbalsts pašpārvaldēm".
“Projekts īstenots Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2022.-2024. gadam valsts budžeta finansējuma ietvaros”.

Kocēnu pamatskolas Skolēnu padomei savs zīmols

Zīmola stila vadlīnijas. Autors: Iveta Klāva, Skolēnu padomes konsultants.

Anketas "Vai zini, kas ir skolas pašpārvalde?" rezultātu apkopojums

Iniciatīva izglītības iestāžu pašpārvalžu atbalstam “Kontakts” projekta ietvaros Kocēnu pamatskolas Skolēnu pašpārvalde anketēja 5. - 9. klašu skolēnus, lai uzzinātu viņu viedokļus par to, kas ir pašpārvalde.Lai gan aptaujāto skolēnu vairākums atbild, ka zin, kas ir pašpārvalde, atbildes uz citiem jautājumiem liek to apšaubīt. Anketas rezultāti rāda, ka skolēniem tomēr nav izpratnes par Skolēnu pašpārvaldes darbību un to, kāda ir Skolēnu pašpārvaldes loma skolā. Ņemot vērā anketas rezultātus tiek nolemts, ka Kocēnu pašpāvaldes vecāko klašu dalībniecēm būtu jāmeklē iespēja izglītot 5. - 9. klašu skolēnus par Skolēnu pašpārvaldes uzdevumiem un iespējamo lomu skolas dzīvē. 
“Projekts īstenots Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2022.-2024. gadam valsts budžeta finansējuma ietvaros”.

Iniciatīva izglītības iestāžu pašpārvalžu atbalstam “Kontakts"

Kocēnu pamatskolas Skolēnu padome iepriekšējā mācību gadā piedalījās ideju konkursā “Atbalsts izglītības iestāžu pašpārvalžu attīstībai programmas “KONTAKTS” iniciatīvu projektu īstenošanai” un saņēma finansējumu savas idejas īstenošanai. Iniciatīva tiek īstenota ar mērķi stiprināt izglītības iestāžu pašpārvalžu attīstību.Ar aktivitāšu palīdzību tiks risināta Skolēnu padomes vajadzība pēc savas labiekārtotas telpas, lai vārētu tikties radošā gaisotnē. Aktivitātes stiprinās Skolēnu padomes dalībnieku draudzību, saliedēs kolektīvu, veidos prasmi sadarboties, plānot, organizēt padomes darbu. Aktivitātes, kas paredzētas klašu grupām veidos skolēniem izpratni par Skolēnu padomi, saliedēs klašu kolektīvus un klašu grupas, attīstīs komandas prasmes. Mērķis ir iedrošināt skolēnu padomes skolēnus aktīvi darboties kopīgi veidojot draudzīgāku skolas sociālo vidi un motivēt jauniešus paust viedokli un vajadzības. Tiks pilnveidotas un uzlabotas attiecības starp Kocēnu pamatskolas Skolēnu padomes dalībniekiem, kā arī saliedēti iepriekš minētie klašu kolektīvi. Ar aktivitāšu palīdzību veicināsim Skolēnu līdzdalību skolā. Mūsu mērķis ir aktīvs un atbildīgs skolēns, kurš labprāt iesaistās Skolas un Kocēnu pagasta dzīvē, pārstāv Skolas intereses un ir lepns, ka mācās Kocēnu pamatskolā. Skolēnu padomē katrs dalībnieks zina savu lomu un uzņemas atbildību. Skolēnu Padome ne tikai organizē pasākumus, bet piedalās mācībuprocesa uzlabošanā, veselīgas sociālās vides veidošanā un veido saikni starpskolotājiem, skolas administrāciju un skolēniem.

“Projekts īstenots Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2022.-2024. gadam valsts budžeta finansējuma ietvaros”.


Iniciatīva izglītības iestāžu pašpārvalžu atbalstam “Kontakts” tiek īstenota Jaunatnes politikas valsts programmas ietvaros ar mērķi stiprināt izglītības iestāžu (vispārizglītījošo skolu un profesionālās ievirzes izglītības iestāžu) pašpārvalžu attīstību.Arī Kocēnu pamatskolas skolēnu pašpārvaldes komanda piedalīsies šī projekta īstenošanā. 
2022.03.04.

Skolēnu padomes sastāvs 2021./2022. mācību gadā

Skolēnu padomes prezidente - Kitija Vantere5.a Kristers Jermacāns5.b Valters Zariņš6.a Ralfs Purmalis, Nora Dembovska6.b Rūdis Vanters, Sāra Šmagre7.a Kitija Vantere, Adrians Frēlihs7.b Emīlija Pogule8.a Evelīna Kromane, Melānija Brīdaga8.b Marta Monta Gredzena, Alise Sofija Aumeistare9.klase Ralfs Auniņš, Ernests Pazāns

Akcija "Palīdzi Valmieras patversmes dzīvniekiem"

5.a un 5.b klase sociālo zinību stundu ietvaros organizē sociālo akciju "Palīdzi patversmes dzīvniekiem". Atbalsti!  Atnesto pārtiku droši ievieto pie plakāta novietotajās kastēs, savukārt siltās segas un citas lietas, kas nepieciešamas mūsu četrkājainajiem draugiem, atdod savai klases audzinātājai!
2022.03.04.