Paveiktie projekti

Ģimenes diena 2022./2023. m.g.

Ģimenes diena ir tradicionāls skolas mācību gada noslēguma pasākums. Šogad tas tika organizēts izglītojošā formātā kā atraktīva un jautra viktorīna, kura pulcēja pilnu zāli ar ģimenēm un skolotājiem. Ar gardu pārsteigumu tika sveikti pasākuma dalībnieki. 

Fonda atbalsts: 95,01 EUR


Koka solu iegāde

Mērķis - nodrošināt bērniem sēdvietas starpbrīžos un brīvajā laikā