Skolas personāls

Māris Bušmanis

Skolas direktors

Gita Daubare

Direktora vietniece mācību darbā, latviešu valoda un literatūra

Lāsma Salnāja

Direktora vietniece ārpusstundu darbā, sākumskola

Liena Miza

Saimniecības daļas vadītāja

Dana Jaunskunga

Sākumskola, latviešu valoda un literatūra

Ina Smirnova

Sākumskola, matemātika

Aivars Māliņš

Sports un veselība

Iveta Klāva

Vēsture un sociālās zinības

Dace Treimane

Sākumskola, latviešu valoda un literatūra

Kristīne Čaune

Matemātika

Tatjana Alena

Krievu valoda

Ilze Zariņa

Matemātika

Viesturs Laimīte

Inženierzinības, dizains un tehnoloģijas, skautu vadītājs

Marina Melkurte

Sākumskola, teātra māksla

Rūta Ribele

Mūzika

Egita Līce

Sākumskola, Junior Achievement Latvia koordinatore

Lilita Laiviņa

Sākumskola

Eva Grāvele

Sākumskola

Sanita Maniņa

Tautas deju kolektīva "Saulītes" vadītāja

Ināra Leiniša

Ķīmija, bioloģija, dabaszinības

Dace Vaļģe

Speciālā pedagoģe

Ginta Dekmeijere

Sākumskola, logopēde

Haralds Bruņinieks

Interešu izglītības pulciņa atlētiskā vingrošana vadītājs

Ina Mīlenberga

Ģeogrāfija, fizika

Gunita Šmite

Angļu valoda

Mārīte Balinkeviča

Lietvede

Ina Plauka

Mūzika

Santa Plinte

Angļu valoda

Indra Frīdenfelde

Vizuālā māksla

Guna Biele

Dizains un tehnoloģijas

Rihards Bergs

Sociālās zinības

Gunita Āboliņa

Tehniskais personāls

Meldra Amoliņa

Bibliotekāre

Jolanta Krišjāne

Sociālā pedagoģe

Biruta Zviedrāne

Tautas deju kolektīva "Saulītes" koncertmeistare
Foto: Andris Ķesteris, Jānis Kleinbergs, Jānis Lārmanis un darbinieku personīgie arhīvi