Skolēnu sasniegumi mācību priekšmetu olimpiādēs un konkursos

Lepojamies!

3.klašu latviešu valodas olimpiādē Hannai Karlivānei 2.vieta, Enijai Pētersonei atzinība! 

Paldies skolotājām Egitai Līcei un Lāsmai Salnājai par ieguldīto darbu!

Sveicam un lepojamies!

3.klašu matemātikas olimpiādē gan Robertam Hlizovam, gan Edgaram Rudzītim atzinības! 

Paldies skolotājām Marinai Melkurtei un Lāsmai Salnājai par ieguldīto darbu!

Lepojamies! 

Valmieras novada matemātikas olimpiādē 2.vieta Elizabetai Laursonei (8.b), 3.vieta Rūdim Vanteram (8.b) un Adrianam Pojarkovam (6.b), atzinība Kristeram Jermacānam (7.a). 

Arī pārējiem dalībniekiem labi rezultāti. 

Paldies skolotājām - Ilzei, Kristīnei un Inai Smirnovai - par ieguldīto darbu! 

2024.03.12.

Sveicam!
Sveicam Valmieras novada 3.klašu skolēnu olimpiādes latviešu valodā laureāti Odriju Buili (3.a kl.) ar iegūto atzinību! Paldies skolotājai Marinai Melkurtei!2023.04.27
Lepojamies!
Pateicoties Valmieras sākumskolas vizuālās mākslas skolotājai Silvai Buliņai, 5.aprīlī mūsu skolēni piedalījās vizuālās mākslas olimpiādē kopā ar Valmieras sākumskolas un Valmieras Pārgaujas sākumskolas skolēniem. No mūsu skolas vecuma grupā no 1. līdz 6.klasei pavisam piedalijās 20 skolēni. 3.vietu ieguva Andželīna Laursone 5.b klase, 1.vietu - Emīlija Trauberga 4.a klase. Visi laimīgi un gandarīti. Paldies skolotājai Indrai Frīdenfeldei un visiem čaklajiem dalībniekiem! 2023.04.06
Priecājamies!
Prieks par Valmieras novada 7. un 8. klašu izglītojamo Inženierzinību komandu olimpiādes dalībniekiem, kas ieguvuši atzinību, - 7.b klases skolēniem Elizabetu Laursoni, Ričardu Braunu un Rūdi Vanteru! Paldies skolotājam Viesturam Laimītem!
2023.03.30
Sveicam!
Sveicam Valmieras novada 8.-9.klašu skolēnu olimpiādes latviešu valodā un literatūrā laureāti Tīnu Skrastiņu (9.b kl.) ar iegūto 3.vietu! Paldies skolotājai Elitai Ozolai!2023.03.28
Sveicam Valmieras novada 5.-8.klašu skolēnu olimpiādes matemātikā laureātes: Montu Leiti (5.a kl.) un Elizabetu Laursoni (7.b kl.)! Paldies skolotājām Inai Smirnovai un Ilzei Zariņai! 2023.03.22
Lepojamies!
Prieks par Valmieras novada skolēnu olimpiādes inženierzinātnēs laureātiem - 2.vietas ieguvējiem 8.a klases skolēniem Gabrielu Gukengeimeru, Kristiānu Čerņevski un Rodžeru Krastu! Paldies skolotājam Viesturam Laimītem!
2022.05.10.
Lepojamies!
Sveicam un priecājamies par 6.b klases skolnieces Elizabetas Laursones panākumu - iegūto 3.vietu Valmieras novada 6.klašu skolēnu olimpiādē dabaszinībās! Paldies vecākiem un skolotājai Inai Mīlenbergai par atbalstu!
2022.04.17
Lepojamies!
Priecājamies un sakām paldies Valmieras novada skolu 5.-8.klašu skolēnu matemātikas olimpiādes laureātiem, par atbalstu viņu vecākiem un viņu skolotājām: 1.vietas ieguvējai Sandijai Rumbai (8.a kl., sk. Kristīne Čaune), 2.vietas ieguvējam Kristeram Jermacānam (5.a kl., sk. K.Čaune), Atzinības ieguvējām Elizabetai Laursonei (6.b kl., sk. Ilze Zariņa) un Tīnai Skrastiņai (8.b kl., sk. K.Čaune)!
2022.03.30

Lepojamies! 2021./2022.

Lepojamies ar Valmieras novada 8., 9. klašu olimpiādes krievu valodā laureāti 8.b klases izglītojamo Alisi Sofiju Aumeisteri! Paldies skolotājai Tatjanai Alenai!
Kā raksta Alise, “kad gatavojāmies olimpiādei, viss likās tik grūts, es uztraucos… un tāpēc darbu izpildīju ļoti ātri. Un rezultātā negaidot ieguvu 3. vietu! Paldies manai krievu valodas skolotājai par palīdzību!”.

Lepojamies! 2020./2021.

2020./2021.mācību gadā Kocēnu pamatskolas skolēni guvuši augstus sasniegumus Valmieras pilsētas un novadu skolu mācību priekšmetu olimpiādēs.
1.vieta Vēstures olimpiāde 9.klasei. Izglītojamā Paula Ramane. Skolotāja Elga Olmane.Matemātika 5.klasei. Izglītojamais Rūdis Vanters. Skolotāja Ilze Zariņa.2.vietaLatviešu valoda un literatūra 9.klasei. Izglītojamā Paula Ramane.Skolotāja Elita Ozola. Matemātika 5.klasei.Izglītojamās Annija Tīna Sildare un Elizabeta Laursone. Skolotāja Ilze Zariņa.3.vieta Vēstures olimpiāde 9.klasei. Izglītojamā Karīna Graudiņa. Skolotāja Elga Olmane.Latviešu valoda un literatūra 8.klasei.Izglītojamā Madara Ilze Grebūna. Skolotāja Gita Daubare.Matemātika 6.klasei.Kristīne Augule. Skolotāja Ina Smirnova.Dabaszinības 6.klasei. Izglītojamais Mārcis Šmits. Skolotāja Ina Mīlenberga.Matemātika 8.klasei.Izglītojamā Madara Ilze Grebūna. Skolotāja Ilze ZariņaAtzinībaBioloģijas olimpiāde 9.klasei. Izglītojamā Samanta Jurkāne. Skolotāja Inguna Ulase.Matemātika 7.klasei. Izglītojamā Sandija Rumba. Skolotāja Kristīne Čaune. Matemātika 6.klasei.Lelde Luste. Skolotāja Ina Smirnova.Matemātika 5.klasei. Izglītojamie Linda Amanda Hohlova  un Mārcis Seipulāns. Skolotāja Ilze Zariņa.Dalība valsts olimpiādēLatviešu valoda un literatūra 9.klasei. Izglītojamā Paula Ramane. Skolotāja Elita Ozola.