Skolēnu sasniegumi mācību priekšmetu olimpiādēs un konkursos

Lepojamies!
Prieks par Valmieras novada skolēnu olimpiādes inženierzinātnēs laureātiem - 2.vietas ieguvējiem 8.a klases skolēniem Gabrielu Gukengeimeru, Kristiānu Čerņevski un Rodžeru Krastu! Paldies skolotājam Viesturam Laimītem!
2022.05.10.
Lepojamies!
Sveicam un priecājamies par 6.b klases skolnieces Elizabetas Laursones panākumu - iegūto 3.vietu Valmieras novada 6.klašu skolēnu olimpiādē dabaszinībās! Paldies vecākiem un skolotājai Inai Mīlenbergai par atbalstu!
2022.04.17
Lepojamies!
Priecājamies un sakām paldies Valmieras novada skolu 5.-8.klašu skolēnu matemātikas olimpiādes laureātiem, par atbalstu viņu vecākiem un viņu skolotājām: 1.vietas ieguvējai Sandijai Rumbai (8.a kl., sk. Kristīne Čaune), 2.vietas ieguvējam Kristeram Jermacānam (5.a kl., sk. K.Čaune), Atzinības ieguvējām Elizabetai Laursonei (6.b kl., sk. Ilze Zariņa) un Tīnai Skrastiņai (8.b kl., sk. K.Čaune)!
2022.03.30

Lepojamies! 2021./2022.

Lepojamies ar Valmieras novada 8., 9. klašu olimpiādes krievu valodā laureāti 8.b klases izglītojamo Alisi Sofiju Aumeisteri! Paldies skolotājai Tatjanai Alenai!
Kā raksta Alise, “kad gatavojāmies olimpiādei, viss likās tik grūts, es uztraucos… un tāpēc darbu izpildīju ļoti ātri. Un rezultātā negaidot ieguvu 3. vietu! Paldies manai krievu valodas skolotājai par palīdzību!”.

Lepojamies! 2020./2021.

2020./2021.mācību gadā Kocēnu pamatskolas skolēni guvuši augstus sasniegumus Valmieras pilsētas un novadu skolu mācību priekšmetu olimpiādēs.
1.vieta Vēstures olimpiāde 9.klasei. Izglītojamā Paula Ramane. Skolotāja Elga Olmane.Matemātika 5.klasei. Izglītojamais Rūdis Vanters. Skolotāja Ilze Zariņa.2.vietaLatviešu valoda un literatūra 9.klasei. Izglītojamā Paula Ramane.Skolotāja Elita Ozola. Matemātika 5.klasei.Izglītojamās Annija Tīna Sildare un Elizabeta Laursone. Skolotāja Ilze Zariņa.3.vieta Vēstures olimpiāde 9.klasei. Izglītojamā Karīna Graudiņa. Skolotāja Elga Olmane.Latviešu valoda un literatūra 8.klasei.Izglītojamā Madara Ilze Grebūna. Skolotāja Gita Daubare.Matemātika 6.klasei.Kristīne Augule. Skolotāja Ina Smirnova.Dabaszinības 6.klasei. Izglītojamais Mārcis Šmits. Skolotāja Ina Mīlenberga.Matemātika 8.klasei.Izglītojamā Madara Ilze Grebūna. Skolotāja Ilze ZariņaAtzinībaBioloģijas olimpiāde 9.klasei. Izglītojamā Samanta Jurkāne. Skolotāja Inguna Ulase.Matemātika 7.klasei. Izglītojamā Sandija Rumba. Skolotāja Kristīne Čaune. Matemātika 6.klasei.Lelde Luste. Skolotāja Ina Smirnova.Matemātika 5.klasei. Izglītojamie Linda Amanda Hohlova un Mārcis Seipulāns. Skolotāja Ilze Zariņa.Dalība valsts olimpiādēLatviešu valoda un literatūra 9.klasei. Izglītojamā Paula Ramane. Skolotāja Elita Ozola.