Vēsture un simboli

Skolas hronika

1739. - pirmās ziņas par Kokmuižas skolu (no baznīcas pārraudzīšanas protokoliem)1870. - skolēni uzsāk mācības pirmajā skolas ēkā Mellumos pie Jumaras upītes1881.-1893. - Kokmuižā par skolotāju strādā rakstnieks Apsīšu Jēkabs1937. - skola pārceļas uz jaunām telpām Kokmuižas barona pilī1957. - sākas draudzība ar Paistu pamatskolu Igaunijā, vēlāk arī ar Berčunaiskas pamatskolu Lietuvā1990. - sākas sadarbība ar leģendāro diriģentu Robertu Zuiku1991. iesvētīts skolas karogs, kurā ieausti Apsīšu Jēkaba vārdi : '' Uz paklausību un patiesību ar mīlestību ''1993. - patstāvīgu darbu uzsāk Kocēnu 38.skautu vienība1996. - tiek nodibināta Apsīšu Jēkaba Goda balva, ko pasniedz centīgākajiem skolēniem par skolas goda un slavas vairošanu2005. - atklāj Kocēnu Sporta namu 2016. -  skolas formas 1.-4. klašu skolēniem2019. - skolas 280. jubileja un  absolventu salidojums 

Skolas nosaukumi

1881.- 1936. gads Kokmuižas pamatskola1937.- 1944. gads Apsīšu Jēkaba 6-klasīgā pamatskola1945.- 1961. gads Kocēnu 7-gadīgā skola1962.- 1989. gads Kocēnu astoņgadīgā skola1990.- 1992. gads Kocēnu deviņgadīgā skolano 1993. gada Kocēnu pamatskola

Kocēnu pamatskolas direktori

Jānis Dālderis 1934.-1940.g.Jānis Millers 1940.-1941.g.Roberts Zuika 1941.-1943.g.Aleksandrs Asafrejs 1944.-1950.g.Marta Piete 1950.-1955.g.Kazimirs Pujāts 1955.- 1960.g.Jānis Bērziņš 1960.-1970.g.Spodra Pimanova 1970.-1986.g.Ņina Zavacka 1986.- 2009.g.Jānis Olmanis 2009.- 2010.g.Dainis Trēziņš  2011.g. - 2020. g.Māris Bušmanis no 2020. gada 23. novembra

Skolas karogs

Skolas karoga stāsts...
Kocēnu pamatskolas karoga metu 1940. gadā izstrādāja mākslinieks Ardis Vinklers. Pamatojoties uz Apsīšu Jēkaba pamatskolas pārziņa Jāņa Dāldera iesniegumu, Skolu departaments un Tautskolu direkcija 1940. gada 17. aprīlī atļāva Kocēnu pagasta Apsīšu Jēkaba pamatskolai izgatavot karogu.Karoga pagatavošanai Kocēnu pagasta agronoms Herberts Bergmanis 1939. gada 28. janvārī pie pagasta valdes bija nodibinājis Karoga fondu. Sekojot Valsts prezidenta Kārļa Ulmaņa Draudzīgajam aicinājumam, bijušie skolēni un skolas labvēļi ar Valsts prezidentu priekšgalā karoga izgatavošanai saziedoja naudu. Karogs 1940. gadā netika izgatavots, jo sekoja Latvijas okupācija.Karoga izgatavošana un iesvētīšana tika veikta Trešās atmodas laikā pēc bijušā skolotāja Valda Orlova iniciatīvas.Kocēnu pamatskolas karogu izgatavoja 1991. gadā pēc 1940. gadā apstiprinātā parauga. Karogs ir taisnstūra nebalināta lina audums, tas ir divpusējs. Vienā pusē ir izšūts skolas uzraksts ''Kocēnu pagasta Apsīšu Jēkaba pamatskola'', centrā - grāmata un stilizēti saules stari. Otrā pusē ir izšūti Apsīšu Jēkaba vārdi '' Uz paklausību un patiesību ar mīlestību ''.Karogu iesvētījis mācītājs A.Kavacis 1991. gada 24. maijā Valmieras Svētā Sīmaņa baznīcā. 
Skolas karoga lepnums Skolas vimpelis

Kocēnu pamatskolas vimpeļa autore ir māksliniece Vija Rozenberga. Vimpelis tika izgatavots, gatavojoties 2000. gada Dziesmu un deju svētkiem.

Skolas logo

Logo autore ir vizuālās mākslas skolotāja Lilija Pētermane. Tas tika izveidots par godu skolas 250 jubilejai 1989.gadā. Zīmulītis, burtnīcas rūtiņas un burti A B, kuri attēloti skolas logo, ir zināšanu simboli, bet zaļais un kuplais ozola vainags simbolizē Kocēnu pagastu ar daudzajām alejām, kuras satiekas Kokmuižā.Logo pārveidots 2016. gadā, ozola vainagā atainojot toreizējo Kocēnu novadu. Logo ticis pārstrādāts arī 2021. gadā, kad skola kļuva par Valmieras novada pašvaldības izglītības iestādi.

Skolas dziesma

"Mūsu skolai"Vārdi - Māra Filatova
Mūzika - Renārs Veličko
Ir šodien svētki mūsu mīļā skolā,
Mēs visi kopā dziedam dziesmu šo.
Te mācāmies un atpūšamies kopā,
Te sapņus sapņojam un ceram piepildīt.
Te draudzējamies, strādājam un smejam,
Te katra diena kaut ko jaunu dod.
Ir šodien svētki mūsu mīļā skolā,
Mēs visi kopā dziedam dziesmu šo.
Piedz.
Labrīt, labdien, labvakar
Mēs sakām Kocēniem,
Mēs sakām savai skolai
Un visiem savējiem.