Uzņemšana

Uzņemšana Kocēnu pamatskolā

Skolā tiek īstenotas divas izglītības programmas (IP):vispārējās pamatizglītības (1.-9.klase) izglītības programma (programmas kods 21011111) unspeciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem (programmas kods 21015611), kas tiek īstenota iekļaujoši, bērniem ar speciālajām vajadzībām mācoties kopā ar vispārējās pamatizglītības IP skolēniem.
Iesnieguma veidlapa uzņemšanai 1.klasē - šeit!
Iesnieguma veidlapa uzņemšanai 2.-9.klasē - šeit! Apliecinājums fizisku personu datu apstrādei - šeit!
Pirms iesnieguma iesniegšanas mācībām 2.-9.klasē vai speciālās pamatizglītības programmā lūdzam sazināties ar skolas administrāciju, lai noskaidrotu pieejamības iespējas un norunātu tikšanos nolūkā bērnam rast vispiemērotākās izglītības ieguves iespējas.