Skolas hronika

1739.g. – pirmās ziņas par Kokmuižas skolu (no baznīcas pārraudzīšanas protokoliem)
1870.g. – skolēni uzsāk mācības pirmajā skolas ēkā Mellumos pie Jumaras upītes
1881.-1893.g. – Kokmuižā par skolotāju strādā rakstnieks Apsīšu Jēkabs
1937.g. – skola pārceļas uz jaunām telpām Kokmuižas barona pilī
1957.g. – sākas draudzība ar Paistu pamatskolu Igaunijā, vēlāk arī ar Berčunaiskas pamatskolu Lietuvā
1991.g.- iesvētīts skolas karogs, kurā ieausti Apsīšu Jēkaba vārdi : ” Uz paklausību un patiesību ar mīlestību ”
1993.g. – patstāvīgu darbu uzsāk Kocēnu 38.skautu vienība
1996.g. – tiek nodibināta Apsīšu Jēkaba Goda balva, ko pasniedz centīgākajiem skolēniem par skolas goda un slavas vairošanu

Skolas nosaukumi

1881.- 1936.gads Kokmuižas pamatskola
1937.- 1944.gads Apsīšu Jēkaba 6-klasīgā pamatskola
1945.- 1961.gads Kocēnu 7-gadīgā skola
1962.- 1989.gads Kocēnu astoņgadīgā skola
1990.- 1992.gads Kocēnu deviņgadīgā skola
no 1993.gada Kocēnu pamatskola

Kocēnu pamatskolas direktori

Jānis Dālderis 1934.-1940.g.
Jānis Millers 1940.-1941.g.
Roberts Zuika 1941.-1943.g.
Aleksandrs Asafrejs 1944.-1950.g.
Marta Piete 1950.-1955.g.
Kazimirs Pujāts 1955.- 1960.g.
Jānis Bērziņš 1960.-1970.g.
Spodra Pimanova 1970.-1986.g.
Ņina Zavacka 1986.- 2009.g.
Jānis Olmanis 2009.- 2010.g.
Dainis Trēziņš no 2011.g.