Mācību darbs

Skola realizē 3 izglītības programmas:

  • Vispārējās pamatizglītības programma, kods 21011111, licence Nr. V-2356 izsniegta 2010.gada 11.jūnijā.
  • Pamatizglītības humanitārā un sociālā virziena programma, kods 21012111, licence Nr. V-5165 izsniegta 2012.gada 13.jūnijā.
  • Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem, kods 21015611, licence Nr. V- 5166 izsniegta 2012.gada 13.jūnijā.