Pasākumi

Audzināšanas pasākumu plāns

Audzināšanas pasākumu plānu var lejuplādēt šeit!

Eiropas Sporta nedēļa Kocēnu pamatskolā

Eiropas Sporta nedēļa Latvijā un Eiropā notiek jau septīto gadu. 2022.gadā tā norisinājās no 23. līdz 30. septembrim un tās mērķis - mainīt iedzīvotāju paradumus un būt fiziski aktīviem. Arī Kocēnu pamatskola Eiropas Sporta nedēļas ietvaros aicināja skolēnus būt aktīviem - # Piecelies un piecel citus!Trīs dienu garumā garajos starpbrīžos skolēniem bija iespēja doties svaigā gaisā un piedalīties dažādās sporta aktivitātēs, kuras sagatavoja un noorganizēja mūsu skolas sporta skolotāji - Paula Riba un Aivars Māliņš - Paldies JUMS! Skolēni ar prieku iemainīja ierasto sēdēšanu starpbrīžos pret interesantām, izzinošām un radošām sporta aktivitēm.

Pasākumi 1. klašu skolēniem

Profesiju pasaulē
Kā tikt līdz pīrāgam?
Senās profesijas maizes ceļā

Pasākumi 2. klašu skolēniem

Kas jāprot skolotājam?
Kas ir pārtikas tehnologs?

Pasākumi 6. klašu skolēniem

Sadarbībā ar a/s "Latvijas Valsts meži"