Pasākumi

Pasākumi skolā 2023./2024.m.g.

Pasākumus skolā iespējams redzēt e-klases elektroniskajos dokumentos sadaļā Pasākumu kalendārs

Eiropas Sporta nedēļa Kocēnu pamatskolā

Eiropas Sporta nedēļa Latvijā un Eiropā notiek jau septīto gadu. 2022.gadā tā norisinājās no 23. līdz 30. septembrim un tās mērķis - mainīt iedzīvotāju paradumus un būt fiziski aktīviem. Arī Kocēnu pamatskola Eiropas Sporta nedēļas ietvaros aicināja skolēnus būt aktīviem - # Piecelies un piecel citus!Trīs dienu garumā  garajos starpbrīžos  skolēniem bija iespēja doties svaigā gaisā un piedalīties dažādās sporta aktivitātēs, kuras  sagatavoja un noorganizēja mūsu skolas sporta skolotāji - Paula Riba un Aivars Māliņš -  Paldies JUMS!  Skolēni ar prieku iemainīja ierasto sēdēšanu starpbrīžos pret interesantām, izzinošām un radošām  sporta aktivitēm.