Karjeras izglītība

Karjeras prasmju apguve 2022./2023.mācību gadā

Karjeras mēneša ietvaros “Mazie uzņēmēji” iepazinās ar biškopja profesiju. Ciemos bija biškope Vineta, kas bērnus iepazīstināja ar šo interesanto profesiju, kā arī bija iespēja nogaršot medu.

Pasākumi 2. klašu skolēniem

Karjeras izglītības ietvaros 2.b klases bērni  ir iepazinuši savu vecāku profesijas (intervijas, apraksti,  apmeklētas vecāku darbavietas, gan vecāki viesojušies skolā). 

Paldies Emīlijas Staras, Gustava Švalbes, Dāvida Ciemiņa, Olivera Gravas un Hannas Karlivānes vecākiem par atsaucību!

Foto - Ginta Dekmeijere

24.03.2023. pie Valodu Mape ciemojās Kocēnu pamatskolas 2.b klase un iepazinās ar profesiju pasauli.

Gaidot jauno vasaras nometņu sezonu, bērni palīdzēja un iesaistījās pasākumu aktivitāšu ideju ģenerēšanā. Tiek plānotas ļoti jautras un jaunu zināšanu pilnas nedēļas! 

Pasākumi 4. klašu skolēniem

8.03.2023. pie Valodu Mape ciemojās Kocēnu pamatskolas 4.a klase profesiju dienas ietvaros, lai uzzinātu vairāk par to, kādu profesiju pārstāvjus šeit var sastapt un ar ko viņi nodarbojas. 

Karjeras izglītības programma

Atvērt šeit!

Noderīgi karjerai

Atvērt šeit - karjerasmateriali.lvIzpēti profesijas - https://www.profesijupasaule.lv Karjeras izvēles testi - https://testi.niid.lv/ 

Kur mācīties?

Atvērt šeit!

Metodiskie materiāli klašu audzinātājiem

Karjeras prasmju apguve 2021./2022.mācību gadā

Atvērt šeit!

Pasākumi 1. klašu skolēniem

Profesiju pasaulē
Kā tikt līdz pīrāgam?
Kā tikt līdz pīrāgam?

Pasākumi 2. klašu skolēniem

Kas jāprot skolotājam?
Kas ir pārtikas tehnologs?

Pasākumi 6. klašu skolēniem

Sadarbībā ar a/s "Latvijas Valsts meži"
Sadarbībā ar a/s "Latvijas Valsts meži"