Misija

Sagatavot skolēnus pozitīvam dzīves ceļam, audzinot vērtīborientētas personības, kas spēj pieņemt lēmumus un sasniegt mērķus

Vīzija

Draudzīga, uz sadarbību vērsta vide ar dziļām tradīcijām, kas attīsta patriotismu un mīlestību pret dabu, ģimeni un Latviju

Vērtības

Atbildība, cieņa, gudrība