Tiekamies salidojumā jau 14.septembrī!

Aicinām Tevi pievienoties salidojumā 14.09.2024., kad atcerēsimies kopā pavadītos brīžus un dalīsimies jaunākajos sasniegumos. 


No plkst. 16.00 gan skolā, gan kultūras namā - dalībnieku reģistrācija (ja nebūsi salidojumam reģistrējies elektroniski).


Plkst. 16.30 uz skolas kāpnēm - bijušo un esošo skolotāju, darbinieku fotografēšanās.


Plkst. 17.00 svētku pasākums ar absolventu dalību gan priekšnesumos, gan skatītājos un līdzi dziedātājos Kocēnu kultūras namā. Pēc pasākuma (pēc plkst. 18.30) - salidojuma dalībnieku kopīgs foto skolas priekšā - muižas parterā.


No plkst. 19.00 - absolventu tikšanās skolas telpās, klasēs, līdzi ņemot "groziņus". Atvērta būs arī kafejnīca - promenādes terase; bijušajiem un esošajiem darbiniekiem tikšanās vēstures kabinetā; "fotostūrītis" skolas jaunajā ēkā ar iespēju iegūt fotogrāfijas jau salidojuma vakarā. Sevi "vēstures lappusēs" varēsit sameklēt skolas muzejā.


No plkst. 20.00 dīdžeja vadītas dejas skolas zālē, no plkst. 21.00 - "Ballīšu orķestris".


Plkst. 23.00 svētku pārsteigums un torte muižas parterā. 


Atnāc, atkalsatikšanās priekā satiec savējos!

Misija

Sagatavot skolēnus pozitīvam dzīves ceļam, audzinot vērtīborientētas personības, kas spēj pieņemt lēmumus un sasniegt mērķus

Vīzija

Draudzīga, uz sadarbību vērsta vide ar dziļām tradīcijām, kas attīsta patriotismu un mīlestību pret dabu, ģimeni un Latviju

Vērtības

Atbildība, cieņa, gudrība