Ziedojumi

Rekvizīti ziedojumu veikšanai:

Nodibinājums “Kocēnu skolas atbalsta fonds”
Reģistrācijas numurs: 40008252801
Adrese: Rīgas iela 9-1, Valmiera, LV 4201, Latvija
Konta Nr.: LV16HABA0551042045640
Banka: AS “Swedbank”