Skolotāji

Gita Daubare – direktora vietniece mācību jomā, latviešu valodas un literatūras skolotāja
iveta Klāva – direktora vietniece audzināšanas jomā, sociālo zinību un vēstures skolotāja
Tatjana Alena – krievu valodas skolotāja
Meldra Amoliņa – bibliotekāre
Guna Biele – mājturības un tehnoloģiju skolotāja
Haralds Bruņinieks – interešu izglītības skolotājs (atlētiskā vingrošana)
Ginta Dekmeijere – logopēde
Elita Ozola – latviešu valodas un literatūras skolotāja
Valdis Eglītis – mājturības un tehnoloģiju skolotājs
Zane Bagāta – sākumskolas skolotāja
Indra Frīdenfelde – vizuālās mākslas skolotāja, interešu izglītības skolotāja (vizuālā māksla)
Lāsma Salnāja – sākumskolas skolotāja
viesturs laimīte – mājturības un tehnoloģiju skolotājs, interešu izglītības skolotājs (skauti un gaidas)
Dana Jaunskunga – sākumskolas skolotāja
Egita Līce – sākumskolas skolotāja
Sintija Kunceviča – angļu valodas skolotāja
Jolanta Krišjāne – sociālais pedagogs
Vineta fleminga – izglītības psihologs
Sanita Maniņa – interešu izglītības skolotājs (tautu dejas)
Aivars Māliņš – sporta skolotājs, interešu izglītības skolotājs (sports)
Marina Melkurte – sākumskolas skolotāja, interešu izglītības skolotāja (teātris)
Ina Mīlenberga – dabaszinību, ģeogrāfijas un fizikas skolotāja
Dace treimane – latviešu valodas un literatūras skolotāja
Elga Olmane – vēstures, sociālo zinību, interešu izglītības skolotāja (novadpētniecība)
Ina Plauka – mūzikas skolotāja,interešu izglītības skolotāja (koris)
Līga Priede – pedagogs karjeras konsultants
Ilona Rektiņa – kristīgās mācības skolotāja
Ina Smirnova – sākumskolas un matemātikas skolotāja
Gunita Šmite – angļu valodas skolotāja
Dace Vaļģe – speciālais pedagoģe
Rūta ribele – mūzikas skolotāja
Ilze Zariņa – matemātikas skolotāja
KRISTĪNE ČAUNE -matemātikas skolotāja, interešu izglītības skolotāja (teātra pulciņš)
SANDRA PUPURE – INFORMĀTIKAS SKOLOTĀJA, INTEREŠU IZGLĪTĪBAS SKOLOTĀJA (ROBOTIKAS PULCIŅŠ)
PAULA ROZENVALDE – SPORTA SKOLOTĀJA, INTEREŠU IZGLĪTĪBAS SKOLOTĀJA (SPORTS 1.-3.KLASEI)
Lilita Laiviņa – sākumskolas skolotāja
Biruta Zviedrāne – koncertmeistare

 

Skolā darbojas Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrība(LIZDA).

Skolas arodkomitejas priekšsēdētājaMarina Melkurte.