Skolotāji

Dainis Trēziņš – direktors, angļu valodas skolotājs
Gita Daubare – direktora vietniece mācību jomā, latviešu valodas un literatūras skolotāja
Kristīne Čaune – direktora vietniece audzināšanas jomā, matemātikas skolotāja,interešu izglītības skolotāja (teātris)
Tatjana Alena – krievu valodas skolotāja
Meldra Amoliņa – bibliotekāre
Maruta Berģe – ķīmijas un bioloģijas skolotāja
Guna Biele – mājturības un tehnoloģiju skolotāja
Haralds Bruņinieks – interešu izglītības skolotājs (atlētiskā vingrošana)
Ginta Dekmeijere – logopēde
Elita Ozola – latviešu valodas un literatūras skolotāja
Valdis Eglītis – mājturības un tehnoloģiju skolotājs
Māra Filatova – sākumskolas skolotāja
Indra Frīdenfelde – vizuālās mākslas skolotāja
Lāsma Salnāja – sākumskolas skolotāja
Sandra Grīnliņa – interešu izglītības skolotājs (skauti un gaidas)
Dana Jaunskunga – sākumskolas skolotāja
Vija Koota – sākumskolas skolotāja
Sintija Kunceviča – angļu valodas skolotāja
Jolanta Krišjāne – sociālais pedagogs
Sanita Maniņa – interešu izglītības skolotājs (tautu dejas)
Aivars Māliņš – sporta skolotājs, interešu izglītības skolotājs (sports)
Marina Melkurte – sākumskolas skolotāja, interešu izglītības skolotāja (teātris)
Ina Mīlenberga – dabaszinību, ģeogrāfijas, fizikas, sociālo zinību skolotāja
Elga Olmane – vēstures, sociālo zinību, latviešu valodas un literatūras skolotāja, interešu izglītības skolotāja (novadpētniecība)
Ina Plauka – mūzikas skolotāja,interešu izglītības skolotāja (koris)
Līga Pluģe – sākumskolas skolotāja, interešu izglītības skolotāja (vides pulciņš)
Līga Priede – pedagogs karjeras konsultants
Ilona Rektiņa – kristīgās mācības skolotāja
Ina Smirnova – sākumskolas un matemātikas skolotāja
Gunita Šmite – angļu valodas skolotāja
Dace Vaļģe – speciālais pedagogs
Renārs Veličko – mūzikas skolotājs, interešu izglītības skolotājs (kori, vokāli instrumentālais ansamblis)
Ilze Zariņa – matemātikas skolotāja
Lilita Laiviņa – sākumskolas skolotāja
Biruta Zviedrāne – koncertmeistare

Skolā darbojas Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrība(LIZDA).

Skolas arodkomitejas priekšsēdētājaMarina Melkurte.