Skolas domes sastāvs

2017./2018.m.g. 
 
Vecāku pārstāvji:
1.a klase      Ilze Stjade – Strazddiņa
1.b klase      Ieva Jansone
2.a klase      Edgars Atlācis
2.b klase      Armands Sildars
3.a.klase      Laila Samcova
3.b.klase      Laila Klimoviča
4.a.klase      Inga Leite
4.b.klase      Ivars Treimanis
5.klase         Vineta Grebūna
6.klase         Imants Eglītis
7.klase         Agnese Pelse (Skolas domes priekšsēdētāja)
8.klase         Sanita Celma Ķikute
9.klase         Santa Zariņa
 
Skolotāju pārstāvji:
Elga Olmane
Ina Mīlenberga
Ina Smirnova
Gita Daubare
Līga Priede
 
Kocēnu novada pašvaldības pārstāvis:
Evija Nagle