Simboli

Skolas karogs

Kocēnu pamatskolas karoga metu 1940.gadā izstrādāja mākslinieks Ardis Vinklers. Pamatojoties uz Apsīšu Jēkaba pamatskolas pārziņa Jāņa Dāldera iesniegumu, Skolu departaments un Tautskolu direkcija 1940.gada 17.aprīlī atļāva Kocēnu pagasta Apsīšu Jēkaba pamatskolai izgatavot karogu.Karoga pagatavošanai Kocēnu pagasta agronoms Herberts Bergmanis 1939.gada 28.janvārī pie pagasta valdes bija nodibinājis Karoga fondu. Sekojot Valsts prezidenta Kārļa Ulmaņa Draudzīgajam aicinājumam, bijušie skolēni un skolas labvēļi ar Valsts prezidentu priekšgalā karoga izgatavošanai saziedoja naudu. Karogs 1940.gadā netika izgatavots, jo sekoja Latvijas okupācija.

Karoga izgatavošana un iesvētīšana tika veikta Trešās atmodas laikā pēc bijušā skolotāja Valda Orlova iniciatīvas.

Kocēnu pamatskolas karogu izgatavoja 1991.gadā pēc 1940.gadā apstiprinātā parauga. Karogs ir taisnstūra nebalināta lina audums, tas ir divpusējs. Vienā pusē ir izšūts skolas uzraksts ”Kocēnu pagasta Apsīšu Jēkaba pamatskola”, centrā – grāmata un stilizēti saules stari. Otrā pusē ir izšūti Apsīšu Jēkaba vārdi ” Uz paklausību un patiesību ar mīlestību ”.

Karogu iesvētījis mācītājs A.Kavacis 1991.gada 24.maijā Valmieras Svētā Sīmaņa baznīcā.

Skolas vimpelis

Kocēnu pamatskolas vimpeļa autore ir māksliniece Vija Rozenberga. Vimpelis tika izgatavots, gatavojoties 2000.gada Dziesmu un deju svētkiem.

Skolas logo

Logo autore ir vizuālās mākslas skolotāja Lilija Pētermane. Tas tika izveidots par godu skolas 250 jubilejai 1989.gadā. Zīmulītis, burtnīcas rūtiņas un burti A B, kuri attēloti skolas logo, ir zināšanu simboli, bet zaļais un kuplais ozola vainags simbolizē Kocēnu pagastu ar daudzajām alejām, kuras satiekas Kokmuižā.

Skolas forma un logo

Kopš 2016. gada skolai ir jauns logo un ieviesta skolas forma.