Valsts pārbaudes darbu grafiks

2017./ 2018. MĀCĪBU GADA VALSTS PĀRBAUDĪJUMU GRAFIKS

 


 

2016./ 2017. mācību gada VALSTS PĀRBAUDĪJUMU (3.05.2016.MK NR.269.), PILOTPROJEKTA EKSĀMENU UN DIAGNOSTICĒJOŠO DARBU NORISES LAIKI

 


 

2015./ 2016. MĀCĪBU GADA VALSTS PĀRBAUDĪJUMU UN DIAGNOSTICĒJOŠO DARBU GRAFIKS