Kontakti

Adrese: Alejas iela 2, Kocēni, Kocēnu pagasts, Kocēnu novads, LV – 4220
E-pasts: kocenu.pamatskola@kocenunovads.lv
Telefons: 64220351, 25708628

Direktors Dainis Trēziņš
E-pasts: dainis.trezins@kocenunovads.lv
Telefons : 29109081

Direktora vietniece mācību jomā Gita Daubare
E – pasts: daubaregita@inbox.lv
Telefons: 29119278

Direktora vietniece audzināšanas jomā Iveta Klāva
E-pasts: iveta.klava@gmail.com

Telefons: 27075850

Lietvede Mārīte Balinkeviča
E-pasts: marite.balinkevica@kocenunovads.lv
Telefons: 26139264