Kocēnu skolas skolēni piedalās konkursā “Mans grāmatplaukta stāsts”

21.februāris ir Dzimtās valodas diena. Nu jau vairākus gadus pēc kārtas Latviešu valodas valsts aģentūra rudenī izsludina radošo darbu un zīmējumu konkursu.

Katru gadu tam ir cita tēma – šogad “ Mans grāmatplaukta stāsts”. No novembra līdz februārim iesūtītos darbus vērtē žūrija. Šogad konkursā piedalījās arī Kocēnu skolas bērni no 4. un 5.klases. Godalgotas vietas nesaņēmām, bet bērniem ir sava pieredze piedalīties konkursā, kurā ir liela konkurence – iesūtīti 658 radošie darbi un 432 zīmējumi.

 4.klašu bērni rakstīja savus dzejoļus, tā apgūstot jaunās prasmes, kuras ir arī kompetenču izglītībā – radīt, sacerēt savu dzejoli. Jaunais talants – labi dzejot izdevās Austrai Priedniecei – Melnacei, Justīnei Stallītei, Kasparam Krasovskim. Esmu gandarīta, ka izdodas!

 5.klašu bērni rakstīja domrakstus – turpināja pilnveidot radošuma spējas, iztēli, bagātināt vārdu krājumu. Konkursam tika iesniegti četru  skolnieču darbi – Elizabetas Laursones, Ievas Grebūnas, Annijas Sildares, Sāras Šmagres. Esam lepni, ka bērns spēj grāmatas tēlu iedzīvināt savās domās un par to rakstīt. Liels prieks, ka bērni tomēr lasa grāmatas.

                                                                                Latviešu valodas skolotāja Dace Treimane