Kocēnu pamatskolas sveiciens Mātes dienā

Ar baltām ievu kurpēm,

Un tulpju svecēm košām.

Ar pienenīšu zeltainajām pļavām, 

Un putnu dziesmām skaļām. 

Ar pirmo saules staru, 

Un baltu ķiršu zaru.

Nāk pavasaris mātes sveikts,

Un man ar gribas par visu,

Tev lielu paldies teikt.

Ka šai pasaulē pukst mana sirds.

Mīļi sveicam Mātes dienā!