Karjeras atbalsta pasākums

TIKŠANĀS AR

Ghetto Games

KOMANDU

1.-9.klašu skolēniem

KOCĒNU SPORTA NAMĀ

12.aprīlī plkst. 11.15

UZ TIKŠANOS!

Pasākums notiek projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros.