Informācija par mācību procesu no 2021.gada 11.janvāra

No pirmdienas, 11.janvāra, mācības attālināti notiks visiem 5.-9.klašu skolēniem;

1.-4.klašu skolēniem pagarināts ziemas brīvlaiks līdz 22.janvārim.

Plānots, ka 25.janvārī skolā ierodas 1.-4.klašu un 9.klases skolēni. 8.janvārī būs arī zināma informācija par 3., 6. un 9.klases valsts pārbaudes darbiem (vai un kad, piem., būs eksāmeni 9.kl. skolēniem). Ar VPD programmām (to, kāds būs eksāmenu saturs) var iepazīties te: https://www.visc.gov.lv/lv/valsts-parbaudes-darbu-programmas Atgādinu, ka 3. un 6.klasē diagnosticējošie darbi nav eksāmens; tie paredzēti, lai saprastu, ko un kādā līmenī skolēns ir apguvis un kur nepieciešams vēl mācīties, trenēties un sniegumu uzlabot.

 Nedēļas mācību plāns redzams E-klases dienasgrāmatā. Attālinātās konsultācijas tiešsaistē gan mācību satura apguvei, gan snieguma uzlabošanai pārbaudes darbos iespējamas pie visiem mācību priekšmetu skolotājiem. Ja vien kādas neskaidrības, lūdzu sazināties ar klases audzinātāju!

 Ceram, ka skolēniem noderēs arī Palīgs attālinātajās mācībās (pievienots arī vēstules pielikumā, publicēts arī skolas mājaslapā, arī iedots 5., 6.kl. skolēniem).

Pārtikas paku izsniegšana 5., 6.kl. skolēniem/skolēnu vecākiem – 11., 12.janvārī saziņā ar klases audzinātāju, 7.-9.kl. skolēniem – 18., 19.janvārī. Lūdzu skolas telpās ieiet tikai ar masku, ievērot vismaz 2m distanci, neuzkavēties ilgāk par 15 min.; parakstīties, uzvelkot vienreiz lietojamos cimdus (būs skolā).

Lūgums visiem ievērot piesardzības pasākumus, vecākiem sniegt emocionālo atbalstu saviem bērniem. Ir pieejams arī psihologa atbalsts (rakstīt E-klasē Vinetai Flemingai). Lūdzu sekot Veselības ministrijas izstrādātajam rīcības algoritmam https://ikvd.gov.lv/wp-content/uploads/2020/09/Ricibas-algoritms-AAEI_Covid_berni-2.pdf

(tas gan veidots gadījumam, ja bērni ietu uz skolu, bet tajā ir minētas pazīmes, kas var liecināt par Covid-19 infekciju). Ja skolēns ir slims un nevar piedalīties attālinātajā mācību procesā, lūdzu kavējuma zīmi elektroniski aizsūtīt klases audzinātājai/-am!

Informācija par mācību procesu no 2021.gada 11.janvāra aizsūtīta arī skolas direktora 7.janvāra vēstulē visiem 5.-9.klašu skolēniem un visu skolēnu vecākiem E-klases pastā.