Absolventu salidojums Kocēnu pamatskolā

Kocēnu skola lepojas ar savu saimi – skolotājiem, tehniskajiem darbiniekiem, skolēniem un viņu vecākiem, absolventiem, par ieguldīto darbu skolas jubilejas koncerta un svētku tapšanā. Liels paldies par svētkiem un īpašo kopības sajūtu, kas nenoliedzami valdīja šajā jaukajā rudens vakarā. Kopā esam sarūpējuši sev skaistus mirkļus, kuros gribam pakavēties vēl un vēl. Milzīgs gandarījums par labajiem vārdiem, ko esam šajās dienās saņēmuši – gan par kopīgi sarūpēto koncertu, gan atmosfēru. Izdevušies svētki un kopīgs darbs rada piederības sajūtu Kocēnu skolai. Tiekamies pēc pieciem gadiem!